6
آذر

ام دی اف های کایزر هایم در فضای آشپزخانه

ام دی اف های کایزرهایم با تکستچر های جدید و متفاوت , نیازهای مخاطبان با سلیقه های مختلف و خاص را تامین می نماید . تکستچرهای بتنی و بافتی با رنگهای بسیار جذاب و بروز فضایی متفاوت و دلپذیر را برای آشپزخانه شما فراهم می کند .